Työn murroksesta selviää osaamistaan kehittämällä

Työelämässä käy kova puhuri. Uusia ammatteja syntyy ja vanhat työtehtävät häviävät ulkomaille tai koneiden hoidettavaksi. Muutoksen pyörteissä työllistyminen on helpompaa, jos työntekijä saa mahdollisuuden hyödyntää aikaisempaa osaamistaan ja oppia uutta.

Kun vanha työtehtävä lakkaa olemasta, miten soveltaa aikaisempaa osaamista täysin uudessa työtehtävässä?

Suomessa prosessiteollisuuden kokonaisia toimipaikkoja on jouduttu sulkemaan, koska työtehtäviä on siirretty automatisoidun teknologian hoidettavaksi. Työpaikkansa menettäneet teollisuustyöntekijät työllistyvät esimerkiksi ajoneuvojen kuljettajiksi.

Polkuja työhön -hankkeen Antti Kauhasen ja Krista Riukulan tekemässä tutkimuksessa selvisi, että työpaikkansa toimipaikan sulkemisen johdosta menettäneiden oli haastavaa löytää omaa osaamistaan vastaavaa uutta työtä. Kauhanen ja Riukula esittelivät tutkimuksensa tuloksia strategisen tutkimuksen Osaavat työntekijät — menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmien yhteisessä Osaamisella tulevaisuuteen -tutkimusseminaarissa 7.11.2018.

Kauhasen ja Riukulan tutkimuksen aineiston muodostivat ihmiset, jotka eivät ole vaihtaneet uusiin työtehtäviin vapaaehtoisesti. Teollisuustyöntekijät erottautuivat aineistosta ammattiryhmänä, joka koki muutoksen voimakkaimmin.

“Työpaikkansa tahtomatta menettäneiden teollisuustyöntekijöiden oli toisin sanoen haastavaa löytää aikaisempaa osaamistaan vastaavaa uutta työtä,” kertoi tutkimusta seminaarissa esitellyt Antti Kauhanen.

Digitaalisuus muuttaa kaikkien ammattiryhmien työtä

Muuttuvan ammattirakenteen vaikutukset ovat eri ammattiryhmissä erilaisia. Uusiin tehtäviin työllistyminen laski teollisuustyöntekijöiden palkkatasoa. Kauhasen ja Riukulan tutkimuksen mukaan toimistotyöntekijöiden palkkataso sen sijaan nousi työtehtävien muutoksen myötä.

“Rutiinityötä tekeviä toimistotyöntekijöitä tarvitaan nykyään vähemmän esimerkiksi tilitoimistoissa, joissa kirjanpitotyön hoitaa kone. Työpaikkansa menettäneet toimistotyöntekijät ovat löytäneet helpommin kuin teollisuustyöntekijät uusia ja paremmin palkattuja työtehtäviä asiakaspalvelutehtävissä”, kertoi Kauhanen.

Uusi teknologia muuttaa työn organisoimisen tapaa. SWiPe-hankkeen Arja Ala-Laurinaho ja Laura Seppänen ovat tutkineet millaista osaamista alustatyö edellyttää asiantuntijoilta ja mitä taitoja alustan käyttäminen kartuttaa. Jakamistaloutta edistävät alustayritykset tarjoavat kohtaamispaikan työn tekijöille ja työn tarjoajille.

Tunnettuja alustayrityksiä ovat esimerkiksi taksipalvelu Uber ja ravintolaruoan kotiinkuljetuspalvelu Wolt. Ala-Laurinahon ja Seppäsen tutkimuskohteena on pohjoisamerikkalainen asiantuntijatyötä välittävä Upwork-alusta, joka tuo yhteen freelancerit ja heidän työtään ostavat yritykset.

“Alustaa hyödyntävät esimerkiksi alanvaihtajat, jotka keräävät sitä kautta kokemusta ja lisätuloja siirtymävaiheessa. Monelle haastateltavalle alustatyö on yksi välietappi kohti yrittäjyyttä”, kertoi Arja Ala-Laurinaho esityksessään.

Tulevaisuuden työntekijä tarvitsee luovuutta

Osaamisella tulevaisuuteen -seminaarissa esitettyjen alustavien tutkimustulosten mukaan uusien taitojen omaksuminen auttaa työntekijöitä työllistymään myös ammattirakenteen muutoksen keskellä. Myös täysin uudenlaiset työmuodot vaativat uusien taitojen opettelua. Alustaa menestyksekkäästi käyttäville asiantuntijoille karttui esimerkiksi liiketoimintaosaamista ja kokemusta asiakassuhteiden hoitamisesta.

“Upwork-alustan käyttäminen vaati freelancereilta kykyä brändätä omaa osaamistaan, jotta he pystyivät erottautumaan kilpailijoistaan”, summasi Ala-Laurinaho tutkimuksessa syntyneitä alustavia havaintoja.

Yhä globaalimpi työelämä muuttaa työyhteisöjämme monikulttuurisemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen vaatii työyhteisöiltä ja työntekijöiltä kykyä sietää erilaisuutta. Tulevaisuuden työntekijä pärjää työmarkkinoilla kehittämällä luovaa ongelmanratkaisukykyään ja olemalla valmis tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.

Myös uusi teknologia muokkaa työtehtäviä uudelle tolalle.

“Teknologian kehittämisessä on hyvä pitää aina mielessä millaista hyvinvointia se tuottaa sekä teknologian käyttäjille että palvelua tekeville työntekijöille. Työn murroksessa teknologian eettisyyden vaaliminen tulee korostumaan”, sanoi päivän organisoinut ohjelmajohtaja Eveliina Saari.

 

Osaamisella tulevaisuuteen -tutkimusseminaarissa 7.11.2018 Osaavat työntekijät — menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmien hankkeet  verkostoituivat ja esittelivät tuloksiaan. Mukaan oli kutsuttu kahdeksan sidosryhmien edustajaa ministeriöistä ja työmarkkinakeskusjärjestöistä sparraamaan tutkijoita.

Teksti: Hanna Talikka

Kuva: Renja Nurmi