Tiedämme liian vähän maahanmuuttajien terveydestä

Terveyden vaikutusta maahanmuuttajien työllistymiseen on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Tutkija Erling Solheim esittelee neljä kiinnostavaa löydöstä aiheesta.

1.Työssäkäyvät pakolaistaustaiset maahanmuuttajat jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle useammin kuin samanikäiset kantaväestöön kuuluvat työssäkäyvät, kertoo tuore norjalaistutkimus. Ero näkyy selvästi jo 5–7 vuoden työssäkäynnin jälkeen.

2. Työn perässä muuttaneet ovat keskimäärin terveempiä kuin syntyperäiset työssäkäyvät, kertoo 14 Länsi-Euroopan maan vertailututkimus. Ne maahanmuuttajat, jotka olivat muuttaneet uuteen kotimaahan kymmenen vuoden sisällä, arvioivat terveytensä huomattavasti paremmaksi kuin samanikäiset kantaväestöön kuuluvat. Tulos päti kaikkiin ikäryhmiin, myös keski-ikäisiin kouluttamattomiin miehiin ja naisiin. Syynä saattaa olla se, että työn perässä muuttaminen edellyttää hyvää terveyttä.

3. Työperäisten maahanmuuttajien terveys heikkenee kuitenkin nopeasti, osoitti sama tutkimus. Yli kymmenen vuotta aiemmin työn perässä muuttaneet arvioivat terveydentilansa enää yhtä hyväksi tai huonommaksi kuin samanikäiset syntyperäiset. Tulos voi johtua siitä, että työperäiset maahanmuuttajat ovat usein kouluttamattomia ja tekevät huonosti palkattuja pätkätöitä epätyypillisiin aikoihin.

4. Länsi-Euroopassa kasvaneet toisen sukupolven maahanmuuttajamiehet arvioivat terveydentilansa huomattavasti huonommaksi kuin samanikäiset miehet, joilla ei ole maahanmuuttajataustaa. Naisilla vastaavaa eroa ei ole. Näiden miesten kotouttamisessa on selkeästi epäonnistuttu, mikä nyt kostautuu sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

Erling Solheim on sosiologi, joka toimii tutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa ja Polkuja työhön -hankkeen maahanmuutto-osiosta vastaavassa projektissa.

Lähteet

Bratsberg, B., Raaum, O. & Røed, K. (2016): “Job Loss and Immigrant Labor Market Performance”. IZA Discussion paper series, IZA DP. No. 9729

La Parra-Casado, D., Stornes, P. & Solheim, E.F. (2017): “Self-rated health and wellbeing among the working-age immigrant population in Western Europe: findings from the European social survey (2014) special module on the social determinants of health”. European Journal of Public Health Vol. 27, Supplement 1, 2017, 40-46. doi:10.1093/eurpub/ckw221

 

Hieman laajempi englanninkielinen versio blogista on luettavissa täällä.