Hyvin suunnitellulla opinto-ohjauksella voidaan vähentää koulutuksen keskeyttämistä

Myös edullinen toimenpide voi olla tehokas

Näin todetaan tuoreessa kansainvälisessä tutkimusraportissa, jossa arvioidaan suhteellisen edullisen intervention vaikutusta peruskoulussa heikosti pärjäävien 15-vuotiaiden alttiuteen keskeyttää koulunkäyntinsä. Toimenpide toteutettiin laajana satunnaistettuna kokeena Pariisin köyhillä asuinalueilla. Raportissa osoitetaan, että koulun rehtorin johdolla järjestetyt mutkattomat tapaamiset nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa saattavat olennaisesti auttaa nuoria tunnistamaan itselleen parhaiten sopivia koulutusvaihtoehtoja. Vaikutus näkyy niin peruskoulun 10. luokan suorittaneiden kuin myös toisen asteen koulupudokkaiden määrän merkittävänä vähenemisenä.

Vastaavat haasteet Suomessa

Toimenpiteen tavoitteena oli antaa heikosti pärjääville 15-vuotiaille räätälöityä opinto-ohjausta ja sitä kautta edesauttaa saavutettavien kouluttautumistavoitteiden asettamista siten, että se tehostaisi heidän siirtymistään toiselle asteelle ja vähentäisi koulun keskeyttämistä. Suomalaisilla toisen asteen valintoja pohtivilla nuorilla on varsin samankaltaisia haasteita: usein heillä ei ole selkeitä tulevaisuudensuunnitelmia eikä riittävästi tietoa itseä kiinnostavista, saavutettavissa olevista jatko-opiskeluvaihtoehdoista. Erityisesti ongelmia on peruskoulussa heikosti pärjäävillä nuorilla: lukio on heille akateemisesti liian vaativa vaihtoehto ja ammatillisen peruskoulutuksen he saattavat kokea liian monimutkaiseksi järjestelmäksi. Joka vuosi tuhansia peruskoulun päättäviä nuoria jää heti peruskoulun jälkeen kokonaan tutkintoon johtavan jatkokoulutuksen ulkopuolelle ja toisen asteen keskeyttäminen on hyvin yleistä.

Mitä Pariisin opinto-ohjauskokeilusta voidaan oppia?

Keskeistä Pariisin kouluissa toteutetussa interventiossa oli se, että nuorille annettiin henkilökohtaista ohjausta, joka sovitettiin kunkin nuoren omiin taitoihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Lisäksi kokeilussa oli huomionarvoista se, että siinä myös nuoren vanhemmat otettiin mukaan pohtimaan vaihtoehtoisia jatkokoulutusväyliä. Tämä lisäsi koulun ja kodin vuorovaikutusta ja paransi nuorten kotoa saamaa tukea.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu opinto-ohjaus motivoi nuoria opiskelemaan ja sitoutumaan opintoihin sekä tehostaa koulutusvalintoja. Näin voidaan vähentää keskeyttämistä ja auttaa nuoria löytämään heille parhaiten soveltuvat koulutus- ja urapolut. Tällä on taatusti positiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen ja se on joka tapauksessa edullisempaa kuin jo kertaalleen pudonneiden nuorten löytäminen ja ohjaaminen takaisin koulutuksen piiriin.

Konsortion johtaja Rita Asplund ja tutkija Hanna Virtanen

 

Lähteet

Tutkimusraportti, jonka ovat kirjoittaneet Dominique Goux, Marc Gurgand ja Eric Maurin on julkaistu aikakauskirjassa Economic Journal otsikolla ’Adjusting Your Dreams? High School Plans and Dropout Behaviour’. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecoj.12317/abstract. Hiljattain julkaistu popularisoitu versio löytyy osoitteesta http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp499.pdf

 

Yksi kommentti artikkeliin ”Hyvin suunnitellulla opinto-ohjauksella voidaan vähentää koulutuksen keskeyttämistä”

  1. Hyvä, että viimeinkin todetaan tutkimuksella se, mikä Suomessa on tiedetty jo yli 20 vuotta. Opinto-ohjaus kaikissa koulutusvaiheissa tuottaa siihen käytetyt työtunnit moninkertaisesti takaisin: oppilas ja opiskelija löytää luontevasti seuraavan opiskeluvaiheen, erilaiset hakevat ja tukevat toimet voidaan unohtaa, kun tilanteet ratkotaan ennakoiden ja oppijaa tuetaan silloin kun tarve havaitaan. Kukaan ei leimaannu eikä katoa, vaan oppijan polku jatkuu luontevasti muiden mukana. Meillä Suomessa on erityisen hyvää ohjauksen osaamista: opinto-ohjaajilla on hyvä koulutus ja vahvat verkostot sekä alueen eri toimijoihin, oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella. Tämä osaaminen meillä on siis käytettävissä ja sitä on hyödynnettävä.

Kommentointi on suljettu.