Minkälaista osaamista tarvitset tulevaisuudessa?

Monien palkansaajien osaaminen on sidoksissa tiettyyn ammattiin. Ammattirakenteeet ovat kuitenkin voimakkaan muutoksen kourissa. Informaatio ja kommunikaatioteknologian (ICT) ja robotiikan kehitys sekä toimintojen siirtäminen ulkomaille muokkaavat suomalaisten työmarkkinoiden tehtävärakenteita ja työn tekemisen tapoja.

Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana eniten supistuneet ammatit ovat olleet prosessi- ja kuljetustyöntekijät sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät. Voimakkaimmin kasvaneita ammatteja ovat puolestaan olleet erityisasiantuntijat ja palvelu- ja myyntityöntekijät. Tämän kehityksen taustalla on ollut sekä ICT:n kehitys että toimintojen siirtäminen ulkomaille.

Tämä kehitys tarkoittaa sitä, että yhä useampi vaihtaa ammattia työuransa aikana. Etlan vuonna 2015 julkaisemasta tutkimuksesta käy ilmi, että supistuneissa ammateissa vuonna 1995 työskennelleistä noin neljännes siirtyi uuteen ammattiin vuoteen 2008 mennessä. Toisaalta noin viidennes siirtyi joko työttömyyteen, opiskelijaksi tai työelämän ulkopuolelle.

Uuteen ammattiin siirtyminen on yksilön kannalta haastava muutos. Etlan tutkimuksen mukaan ammattirakenteiden muutoksessa parhaiten ovat pärjänneet nuoret, koulutetut, toimistotyöntekijät ja Etelä-Suomessa asuvat.

Nämä tulokset korostavat osaamisen roolia ammattirakenteiden muutokseen sopeutumisessa. Nuorilla on vielä pitkä työura edessään, joten uuteen ammattiin kouluttautuminen on kannattavampaa kuin ikääntyneemmille. Korkeammin koulutettujen osaaminen saattaa olla myös yleisempää tai helpommin uusiin ammatteihin siirrettävää kuin esimerkiksi tiettyyn ammattiin kouluttautuneilla. Toimistotyöntekijöiden työuransa aikana hankkima osaaminen on siirrettävissä vaikkapa myyntityöhön tai hallintotehtäviin.

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitelty aikuiskoulutuksen roolia ammattirakenteiden muutoksiin sopeutumisessa. Suomessa aikuiskoulutukseen saa tukea sekä työllisenä että työttömänä ollessa. Omaa osaamista voi todentaa myös näyttötutkinnoin tai uuteen ammattiin voi opiskella oppisopimuskoulutuksella.

Polkuja työhön -hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisesti osaamisen ja sen kehittämisen merkitystä yksilöiden sopeutumiselle ammattirakenteiden muutokseen. Pyrimme selvittämään, kuinka erilaiset aikuiskoulutuksen muodot auttavat yksilöitä hankkimaan osaamista, joka on arvokasta nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla.

Konsortion johtaja Rita Asplund

Lähde

Asplund, R., Kauhanen, A. ja Vanhala, P. (2015). Ammattirakenteet murtuvat – mihin työntekijät päätyvät ja miksi? Helsinki: Etla B 268. Taloustieto.