Millainen nuorten työmarkkinatulokkaiden digitaalinen osaaminen todella on?

Vaikka nuorista puhutaan toisinaan digilaitteiden parissa varttuneina digitaitureina, ajatus pitää paikkansa vain joidenkin nuorten kohdalla. Tutkimustulostemme valossa nuorten osaamisessa on laajassa mittakaavassa paljon parantamisen varaa.

Yli 5 400 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen digitaalisia taitoja selvittäneen tuoreen tutkimuksemme mukaan nuoret hallitsivat parhaiten koulutyössä keskeiset tiedonhaun ja tekstinkäsittelyn. Lisäksi he hallitsivat hyvin digitaaliseen viestintään sekä sovellusten asentamiseen ja päivittämiseen liittyvät taidot. Hallussa ovat siis ne taidot, joita nuoret useimmin arjessaan tarvitsevat. Osaaminen vaikuttaa kuitenkin jäävän varsin kapeaksi ja ehkä yllättäen tietokoneiden perusoperaatioiden hallinta jää keskimäärin varsin puutteelliseksi, erityisesti tyttöjen keskuudessa. Nimenomaan tämän kaltaisten taitojen on aikaisemmin kansainvälisessä tutkimuksessa oletettu karttuvan nuorille ikäryhmille vapaa-ajan aktiivisuuden myötä. Käyttötottumukset ovat kuitenkin muuttuneet, ja moni nuori suosii vapaa-ajallaan yksipuolisesti helppokäyttöisiä mobiililaitteita. Tällä näyttää olevan vaikutusta niihin oppimismahdollisuuksiin, joita vapaa-ajan digilaitteiden käyttöön sisältyy. Sukupuoleen katsomatta vain kourallinen nuorista pääsi ylipäätään pisteille kaikkein teknisimpien, ohjelmointiin ja tietokantoihin liittyvien, osa-alueiden tehtävissä. Varsinainen digitaituruus vaikuttaakin rajoittuvan hyvin pieneen osaan nuorista.

Digitaaliset taidot nähdään paitsi olennaisena osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja, myös kriittisinä osaamisvaatimuksina monissa tehtävissä, joista digitalisoituneen yhteiskunnan työntekijöiden oletetaan suoriutuvan. Koska digitaalisia taitoja ei näytä karttuvan vapaa-ajan teknologiakäytön myötä kaikille nuorille riittävästi, on koulutuksella merkittävä rooli digitaalisten työelämäntaitojen tarjoamisessa. Koulutusjärjestelmä kohtaa tässä kuitenkin valtavia haasteita, sillä muuttuvat työmarkkinat ja työn vaatimukset edellyttävät, että koulutus valmentaa opiskelijoita paitsi toimimaan nykyaikaisissa digitaalisissa ympäristöissä, myös tulevaisuuden ammatteihin, joita ei vielä ole olemassakaan.

Polkuja työhön -hankkeen Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) osahankkeessa pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, miten varmistetaan työvoiman osaaminen ja ajantasaiset taidot ammattirakenteiden muutoksen oloissa. Tässä kysymyksessä digitaalisella osaamisella on merkittävä roolinsa. Nuorten taitojen selvittämiseen hyödynnetään RUSEssa kehitettyä ICT-taitotestiä. Testissä pyritään erilaisten käytännön tehtävien avulla selvittämään esimerkiksi erilaisten digitaalisten teknologioiden käyttöosaamista ja peruskäsitteiden ymmärrystä sekä digitaaliseen vuorovaikutukseen, turvalliseen toimintaan ja digitaalisten sisältöjen tuottamiseen liittyviä taitoja.

Tavoitteena on kerätä yhdeksäsluokkalaisten lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoiden taidoista. Kuluvan vuoden lopulla, parhaillaan käynnissä olevien toisen asteen opiskelijoiden testausten päätyttyä, päästään tarkastelemaan kiinnostavia kysymyksiä nuorten osaamistasosta eri taitoalueilla ja osaamisen kehittymisestä perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä. Lisäksi saamme tietoa esimerkiksi nuorten digitaalisten taitojen yhteydestä koulutusvalintoihin sekä ura- tai jatko-opintosuunnitelmiin.

Meri-Tuulia Kaarakainen työskentelee Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RoSA-laboratoriossa. Hankkeessa Kaarakainen kehittää nuorille suunnattua ICT-taitotestiä.

Lähteet

Kaarakainen, M.-T., Kivinen, A. & Kaarakainen, S.-S. 2017. Differences between the genders in ICT skills for Finnish upper comprehensive school students: Does gender matter? International Journal of Media, Technology and Lifelong Learning, 13 (3), 1–16.

van Laar, E., van Deursen, A.J.A.M, van Dijk, J.A.G.M., de Haan, J., (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills or literacy A systematic literature review. Computers in human behavior, 72, 577–588.