Maahanmuuttajat haluavat töihin – annetaan siihen mahdollisuus

Miten Suomeen tulevat ja täällä asuvat maahanmuuttajat saadaan aiempaa tehokkaammin mukaan työelämään tai ryhtymään yrittäjiksi? Workcast-podcastissa esitetään ratkaisuja, joilla taklataan esteitä nopeamman työllistymisen tieltä.

Polkuja työhön -hankkeen tutkija ja maahanmuuttajia koskevan osion projektipäällikkö Anu Yijälä vieraili Workcast – Matkalla töihin! -podcastissa keskustelemassa maahanmuuttajien työllistymisestä. Yijälä esittää jaksossa toiveita suomalaisille työnantajille ja elinkeinoelämälle. Mitä mieltä yrittäjyyden muutosta tutkivan SWiPE-hankkeen Satu Aaltonen on Yijälän esittämistä toiveista? Kuuntele koko keskustelu täällä.

Kielen ei tarvitse olla kynnyskysymys

Suomeen muualta muuttanut kohtaa usein työllistymistä hidastavia esteitä. Polkuja työhön -hankkeeseen haastateltiin eri maista ja koulutustaustoista Suomeen tulleita maahanmuuttajia. Lähes kaikki olivat kokeneet työllistymisensä uudessa maassa ainakin jossain määrin haastavaksi. Yijälän mukaan monen haastatellun alkuinnostus ymmärrettävästi lässähtää, mikäli työllistyminen takkuaa eikä työnhakija kymmenistä tai jopa sadoista työhakemuksistaan huolimatta etene edes haastatteluvaiheeseen. Myös erilaiset lupaprosessit ja uuden kulttuurin omaksuminen vievät aikaa.

“Alkuvaiheessa Suomeen tulleilla on intoa päästä pian työmarkkinoille tai perustaa oma yritys. Kun työllistymiseen kuluu paljon aikaa, emme pääse hyödyntämään alkuintoa parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo Yijälä.

Moni jää ilman työpaikkaa, koska suomen kielen opettelu on vasta alussa. Yijälä toivoo yrityksiltä tähän lisää joustoa.

“Useat yritykset toivovat, että työntekijä puhuisi edes auttavalla tasolla suomea. Joissain työtehtävissä voisi pärjätä myös englannilla.”

Autetaan alkuun työuralla

Moni maahanmuuttaja rakentaa uransa Suomessa uudelleen. Korkeasti koulutettukin ihminen joutuu usein lähtemään liikkeelle suorittavista ja matalapalkkaisista töistä. Suomalaiset työnantajat usein toivovat, että työnhakijalla olisi työkokemusta Suomesta ja mielellään myös suomalainen koulutus.

“Maahanmuuton alkuvaiheessa kaikenlaisesta työkokemuksesta on hyötyä. Meidän pitäisi pyrkiä kaikin tavoin helpottamaan sen hankkimista.”

Yijälän mukaan monikin haastateltu oli joutunut jonkinlaiseen kannustinloukkuun urapolkunsa alussa yrittäessään yhdistää esimerkiksi satunnaisesta työrupeamasta saamaansa pientä palkkaa erilaisiin tarveharkintaisiin sosiaalitukiin. Mikäli sosiaalitukien maksaminen viivästyy, voi myös maahanmuuttajan kiinnittyminen suomalaiseen työelämään lykkääntyä merkittävästi.

Tuetaan maahanmuuttajia palkkaavia yrityksiä ja pitkäjänteistä urakehitystä

Maahanmuuttajan palkkaaminen paitsi tuo resursseja, myös vie niitä. Perehdytys ja erilaisten materiaalien kääntäminen englanniksi vaatii työnantajalta aikaa ja panostusta erityisesti silloin, kun tilanne on yritykselle vielä uusi.

“Julkisella sektorilla pitäisi olla tahtotila edistää maahanmuuttajien työllistymistä monipuolisesti eri aloille.”

Koulutettu maahanmuuttaja hyötyisi uraohjauksesta maahanmuuton myöhäisemmässä vaiheessa. Yijälän mukaan eräällä nuorella, hiljattain maahan tulleella korkeasti koulutetulla haastatellulla oli takanaan jo kuusi harjoittelu- ja palkkatukijaksoa, mutta tämä siitä huolimatta suhtautui vielä erittäin positiivisesti tulevaan työuraansa Suomessa. Aina motivaatio ei kuitenkaan kanna yhtä pitkälle. Ohjaus pitäisi yllä monen motivaatiota työllistymisen pitkällä polulla.

“Maahanmuuttajat haluavat töihin. Annetaan heille siihen siis mahdollisuus.”

 

Workcast – Matkalla töihin! on Työterveyslaitoksen ja Strategisen tutkimuksen Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmien uusi podcast-sarja, jossa päättäjä ja tutkija kohtaavat työn arjen. Sarjassa keskustellaan työn murroksen haasteista ja siitä, miten ohjata ihmistä kohti terveempiä elämäntapoja ja kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. Kuuntele kaikki ilmestyneet jaksot täällä.

 

Teksti: Hanna Talikka, Kaskas Media