Mitä tutkimme ja kaksi muuta kysymystä hankkeestamme

Mitä tutkimme?

Miten nuoret työllistyvät? Miten ihmiset pysyvät kiinni työn syrjässä vaikka ammatteja syntyy ja kuolee? Miten työttömät ja muut työelämän ulkopuolella olevat onnistuvat siirtymään takaisin työelämään?

Hankkeemme pyrkii määrittämään, missä määrin ja miten ammattirakenteen muutos vaikuttaa osaamisen hankkimiseen, sen ylläpitoon, kehittämiseen ja uusimisen tarpeeseen työuran eri vaiheissa. Keskitymme erityisesti siihen, miten tämä kehitys haastaa yhteiskunnan tärkeimmät mekanismit, jotka keskeisellä tavalla muovaavat niitä polkuja, jotka johtavat työelämään, mahdollistavat työllisenä pysymisen tai vievät työelämän ulkopuolelle. Näihin mekanismeihin kuuluvat ennen kaikkea koulutusjärjestelmä ja työmarkkinoiden eri instituutiot.

Mitä emme vielä tiedä?

Nykytietämyksemme pohjalta on muodostunut varsin hyvä kuva siitä, miten digitalisaatio, robotisaatio ja tuotannon siirtyminen ulkomaille kustannustasoltaan edullisempiin maihin muokkaavat ammattirakennetta. Siitä, miten tämä kaikki vaikuttaa osaamisen kysyntään, tiedämme paljon vähemmän.

Ammattirakenteen muutos asettaa uusia vaatimuksia kaikille koulutustasoille peruskoulusta aikuis- ja täydennyskoulutukseen. Yhtä lailla ammattien rakennemuutos edellyttää ammatillisen kuntoutuksen ja ylipäänsä työvoimapalvelujen tarjonnan uudistamista sellaiseksi, että myös nämä toimet edistävät nykyistä tehokkaammin työmarkkinoiden toimivuutta.

Emme myöskään tiedä, miten ammattirakenteen murros mahdollisesti muuttaa jo valmiiksi työmarkkinoilla haavoittuvassa tilanteessa olevien maahanmuuttajien asemaa.

Mihin tutkimus pyrkii vaikuttamaan?

Tutkimuksemme tuottaa tietoa ensisijaisesti poliittisen päätöksenteon tueksi, mutta myös keskeisten sidosryhmien toiminnalle hyödyllistä taustatietoa. Vaikuttavuuden pyrimme varmistamaan tiiviin vuorovaikutuksen myötä.

Konsortion johtaja Rita Asplund