Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

 • Bask, M., T. Ristikari, A. Hautakoski & M. Gissler (2017): Psychiatric diagnoses as grounds for disability pension among former child welfare clients. Longitudinal and Life Course Studies, Volume 8, Issue 4, Pp 365 – 381.
 • Frilander H, Lallukka T, Viikari-Juntura E, Heliövaara M, Solovieva S. (2016): Health Problems during Compulsory Military Service Predict Disability Retirement: A Register-Based Study on Secular Trends during 40 Years of Follow-Up. PLoS One. 2016 Aug 17;11(8).
 • Haapakorva, P., T. Ristikari & M. Gissler (2017): The impact of parental employment trajectories on children’s early adult education and employment trajectories in the Finnish Birth Cohort 1987. Longitudinal and Life Course Studies, Volume 8, Issue 4, Pp 341 – 364.
 • Horppu R, Martimo KP, Viikari-Juntura E, Lallukka T, MacEachen E. (2016): Occupational Physicians' Reasoning about Recommending Early Return to Work with Work Modifications. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7).
 • Horppu R, Martimo KP, MacEachen E, Lallukka T, Viikari-Juntura E. (2017): Application of the Theoretical Domains Framework and the Behaviour Change Wheel to Understand Physicians' Behaviors and Behavior Change in Using Temporary Work Modifications for Return to Work: A Qualitative Study. J Occup Rehabil. 2017
 • Kaarakainen, Meri-Tuulia & Saikkonen, Loretta (2017): Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot. Kasvatus 48 (1): 35-49.
 • Kivinen, Osmo; Hedman, Juha & Nurmi, Jouni (2016) Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184.
 • Kivinen, Osmo & Hedman, Juha (2016) Kommentin kommentti. Janus 24 (3): 291-292.
 • Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero & Saikkonen, Loretta (2016) Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390.
 • Saikkonen, Loretta & Kaarakainen, Meri-Tuulia (2017): Opettajat tiedonhakijoina - peruskoulun ja lukion opettajien informaatiolukutaito. Kielikukko 37 (2): 8-13.
 • Thomsen, Jens-Peter; Bertilsson, Emil; Dalberg, Tobias; Hedman, Juha; Helland, Håvard (2017) Higher Education Participation in the Nordic Countries 1985–2010—A Comparative Perspective. European Sociological Review 33 (1): 98-111. https://doi.org/10.1093/esr/jcw051
 • Viikari-Juntura, E (2016): "Työhön paluuta voidaan edistää työtä muokkaamalla", Suomen Lääkärilehti 2016;71:1519-24.
 • Young AE, Viikari-Juntura E, Boot CR, Chan C, Gimeno Ruiz de Porras D, Linton SJ (2016): Hopkinton Conference Working Group on Workplace Disability Prevention. Workplace Outcomes in Work-Disability Prevention Research: A Review with Recommendations for Future Research. J Occup Rehabil. 2016 Dec;26(4):434-447.

Raportit ja selvitykset

 • Asplund, Rita & Vanhala, Pekka (2016): "Neet-nuorten tulkinnassa korjattavaa", ETLA Muistio No 52.
 • Frilander, Heikki (2016): "Lifestyle and health-related factors in relation to musculoskeletal and mental disability - a life course approach" (doctoral thesis), Occupational Health, Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Helsinki and Finnish Institute of Occupational Health. Unigrafia Oy, Helsinki.
 • Kauhanen, Antti (2016): "The Future of Work: Challenges for Men and Women", ETLA Brief No 50.
 • Virtanen, Hanna (2016): "Essays on post-compulsory education attainment in Finland", ETLA Sarja A, Nro 49. [pdf]
 • Yijälä, Anu & Nyman, Maria (2017): Living in Limbo: Qualitative case study of skilled Iraqi asylum seekers in Finland. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 2017:1.

Policy Briefit

Alustukset ja esitelmät

 • Asplund, Rita: "Työvoimarakenteen muutokset Suomessa", TALK-PÄIVÄ / järjestäjä: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, 7.4.2016
 • Asplund, Rita: "A Nordic perspective on labour market and disability", Expert Conference on Employment and Disability - How do we make it work? /järjestäjä: Council on Nordic Cooperation on Disability, Nordic Centre of Welfare and THL, 19.5.2016
 • Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kaarakainen, Meri-Tuulia: Digitalisaation reunamilla. Esitys Sosiologipäivillä 23.-24.3.2017
 • Kauhanen, Antti: Mikä polarisoi työmarkkinoita ja minne joutuvat työntekijät?, esitys Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa 14.2. (kohdassa 32:40)
 • Kivinen, Osmo: “Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo ja osaaminen”, Eduskunnan sivistysvaliokunta, 28.10.2016.
 • Kivinen, Osmo: ”Miten tasa-arvo toteutuu koulutuksessa?” Esitys Opetushallituksen järjestämässä Koulutuksen tasa-arvo ja saavutettavuus – Koulutustoimikuntien ennakointi- ja päätösseminaarissa 15.12.2016.
 • Nyman, Maria: Koulutettujen turvapaikanhakijoiden työllistymisodotukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan keskustelutilaisuus "Mitä tiedämme maahanmuutosta" 2.3.2017
 • Nyman, Maria: Koulutetuttujen turvapaikanhakijoiden elämä turvapaikkapäätöstä odottaessa. Esitys Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarissa 24.5.2017
 • Ristikari, Tiina: NEET-nuoret: riskitekijät, työllistymistä edistävät toimenpiteet ja myöhempi hyvinvointi. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten (NEET) määrän ja syrjäytymisen ehkäiseminen - tutkijoiden ja virkamiesten keskustelutilaisuus 7.2.2017, OKM
 • Solheim, Erling: The economic integration of immigrants in urban and rural Finnish municipalities. STN seminaarisarja maahanmuutosta, seminaari II: Maahanmuuttajien työllistymisen esteet ja mahdollisuudet, 31.8.2017.
 • Viikari-Juntura, Eira: Mitä käytössämme olevat sairauspoissaolo-tilastot näyttävät – ja mitä ne eivät näytä? Esitys Työterveyslaitoksen kesäpäivillä 15.6.2016
 • Viikari-Juntura, Eira: Konsortiohankkeen esittely Valtioneuvoston kanslian asettaman Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän (Pj Prof Juha Saari) kokouksessa 26.1.2017.
 • Viikari-Juntura, Eira: Sairauspoissaolojen kehitys vuosina 2005 – 14. Pyydetty esitys Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokouksessa Kelassa 15.2.2017.
 • Yijälä, Anu: Economic adaptation of English speaking skilled Iraqi asylum seekers in Finland. The Migration Conference, Athens 23.-26.8.2017.
 • Yijälä, Anu: Skilled immigant employees - Untapped potential in the Finnish labor markets? Diak, International Graduates to Work Life! KICK-OFF FOR THE STUDY YEAR 2017–2018, 5.9.2017.

Lausunnot

 • EU-2020 strategia, kansallinen uudistusohjelma, kevät 2016, Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 24.5.2016 (Rita Asplund, Etla)
 • Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030, Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 7.3.2017 (Antti Kauhanen, Hanna Virtanen, Etla)
 • NEET-nuoret, nuorten putoaminen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, alustus Opetusministerin pyöreän pöydän keskusteluun, 19.9.2016 (Hanna Virtanen, Etla)
 • Nuorten koulutukseen sijoittumisen ohjaaminen vikavalintojen välttämiseksi, Tulevaisuusvaliokunta, 4.5.2016 (Hanna Virtanen, Etla)

Konferenssityöryhmät, ohjausryhmät

 • Yijälä, Anu: Steam convenor:n (Chair) rooli ryhmässä Migration, Work and Entrepreneurship, The 3rd International Interdisciplinary Conference on Research on Work and Working Life (Work2017), 16.8.-18.8.2017 Turku
 • Yijälä, Anu: Economics of Migration ryhmän 3 puheenjohtaja, The Migration Conference, Athens 23.-26.8.2017

Mediassa

Posterit

Polkuja työhön -uutiskirjeet