Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

 • Frilander H, Lallukka T, Viikari-Juntura E, Heliövaara M, Solovieva S. (2016): Health Problems during Compulsory Military Service Predict Disability Retirement: A Register-Based Study on Secular Trends during 40 Years of Follow-Up. PLoS One. 2016 Aug 17;11(8).
 • Horppu R, Martimo KP, Viikari-Juntura E, Lallukka T, MacEachen E. (2016): Occupational Physicians' Reasoning about Recommending Early Return to Work with Work Modifications. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7).
 • Horppu R, Martimo KP, MacEachen E, Lallukka T, Viikari-Juntura E. (2017): Application of the Theoretical Domains Framework and the Behaviour Change Wheel to Understand Physicians' Behaviors and Behavior Change in Using Temporary Work Modifications for Return to Work: A Qualitative Study. J Occup Rehabil. 2017
 • Kaarakainen, Meri-Tuulia & Saikkonen, Loretta (2017): Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot. Kasvatus 48 (1): 35-49.
 • Kivinen, Osmo; Hedman, Juha & Nurmi, Jouni (2016) Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184.
 • Kivinen, Osmo & Hedman, Juha (2016) Kommentin kommentti. Janus 24 (3): 291-292.
 • Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero & Saikkonen, Loretta (2016) Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390.
 • Saikkonen, Loretta & Kaarakainen, Meri-Tuulia (2017): Opettajat tiedonhakijoina - peruskoulun ja lukion opettajien informaatiolukutaito. Kielikukko 37 (2): 8-13.
 • Thomsen, Jens-Peter; Bertilsson, Emil; Dalberg, Tobias; Hedman, Juha; Helland, Håvard (2017) Higher Education Participation in the Nordic Countries 1985–2010—A Comparative Perspective. European Sociological Review 33 (1): 98-111. https://doi.org/10.1093/esr/jcw051
 • Viikari-Juntura, E (2016): "Työhön paluuta voidaan edistää työtä muokkaamalla", Suomen Lääkärilehti 2016;71:1519-24.
 • Young AE, Viikari-Juntura E, Boot CR, Chan C, Gimeno Ruiz de Porras D, Linton SJ (2016): Hopkinton Conference Working Group on Workplace Disability Prevention. Workplace Outcomes in Work-Disability Prevention Research: A Review with Recommendations for Future Research. J Occup Rehabil. 2016 Dec;26(4):434-447.

Raportit ja selvitykset

 • Asplund, Rita & Vanhala, Pekka (2016): "Neet-nuorten tulkinnassa korjattavaa", ETLA Muistio No 52.
 • Frilander, Heikki (2016): "Lifestyle and health-related factors in relation to musculoskeletal and mental disability - a life course approach" (doctoral thesis), Occupational Health, Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Helsinki and Finnish Institute of Occupational Health. Unigrafia Oy, Helsinki.
 • Kauhanen, Antti (2016): "The Future of Work: Challenges for Men and Women", ETLA Brief No 50.
 • Virtanen, Hanna (2016): "Essays on post-compulsory education attainment in Finland", ETLA Sarja A, Nro 49. [pdf]
 • Yijälä, Anu & Nyman, Maria (2017): Living in Limbo: Qualitative case study of skilled Iraqi asylum seekers in Finland. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 2017:1.

Policy Briefit

Alustukset ja esitelmät

 • Asplund, Rita: "Työvoimarakenteen muutokset Suomessa", TALK-PÄIVÄ / järjestäjä: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, 7.4.2016
 • Asplund, Rita: "A Nordic perspective on labour market and disability", Expert Conference on Employment and Disability - How do we make it work? /järjestäjä: Council on Nordic Cooperation on Disability, Nordic Centre of Welfare and THL, 19.5.2016
 • Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kaarakainen, Meri-Tuulia: Digitalisaation reunamilla. Esitys Sosiologipäivillä 23.-24.3.2017
 • Kauhanen, Antti: Mikä polarisoi työmarkkinoita ja minne joutuvat työntekijät?, esitys Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa 14.2. (kohdassa 32:40)
 • Kivinen, Osmo: “Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo ja osaaminen”, Eduskunnan sivistysvaliokunta, 28.10.2016.
 • Kivinen, Osmo: ”Miten tasa-arvo toteutuu koulutuksessa?” Esitys Opetushallituksen järjestämässä Koulutuksen tasa-arvo ja saavutettavuus – Koulutustoimikuntien ennakointi- ja päätösseminaarissa 15.12.2016.
 • Nyman, Maria: Koulutettujen turvapaikanhakijoiden työllistymisodotukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan keskustelutilaisuus "Mitä tiedämme maahanmuutosta" 2.3.2017
 • Nyman, Maria: Koulutetuttujen turvapaikanhakijoiden elämä turvapaikkapäätöstä odottaessa. Esitys Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarissa 24.5.2017
 • Ristikari, Tiina: NEET-nuoret: riskitekijät, työllistymistä edistävät toimenpiteet ja myöhempi hyvinvointi. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten (NEET) määrän ja syrjäytymisen ehkäiseminen - tutkijoiden ja virkamiesten keskustelutilaisuus 7.2.2017, OKM
 • Solheim, Erling: The economic integration of immigrants in urban and rural Finnish municipalities. STN seminaarisarja maahanmuutosta, seminaari II: Maahanmuuttajien työllistymisen esteet ja mahdollisuudet, 31.8.2017.
 • Viikari-Juntura, Eira: Mitä käytössämme olevat sairauspoissaolo-tilastot näyttävät – ja mitä ne eivät näytä? Esitys Työterveyslaitoksen kesäpäivillä 15.6.2016
 • Viikari-Juntura, Eira: Konsortiohankkeen esittely Valtioneuvoston kanslian asettaman Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän (Pj Prof Juha Saari) kokouksessa 26.1.2017.
 • Viikari-Juntura, Eira: Sairauspoissaolojen kehitys vuosina 2005 – 14. Pyydetty esitys Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokouksessa Kelassa 15.2.2017.
 • Yijälä, Anu: Economic adaptation of English speaking skilled Iraqi asylum seekers in Finland. The Migration Conference, Athens 23.-26.8.2017.
 • Yijälä, Anu: Skilled immigant employees - Untapped potential in the Finnish labor markets? Diak, International Graduates to Work Life! KICK-OFF FOR THE STUDY YEAR 2017–2018, 5.9.2017.

Lausunnot

 • EU-2020 strategia, kansallinen uudistusohjelma, kevät 2016, Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 24.5.2016 (Rita Asplund, Etla)
 • Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030, Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 7.3.2017 (Antti Kauhanen, Hanna Virtanen, Etla)
 • NEET-nuoret, nuorten putoaminen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, alustus Opetusministerin pyöreän pöydän keskusteluun, 19.9.2016 (Hanna Virtanen, Etla)
 • Nuorten koulutukseen sijoittumisen ohjaaminen vikavalintojen välttämiseksi, Tulevaisuusvaliokunta, 4.5.2016 (Hanna Virtanen, Etla)

Konferenssityöryhmät, ohjausryhmät

 • Yijälä, Anu: Steam convenor:n (Chair) rooli ryhmässä Migration, Work and Entrepreneurship, The 3rd International Interdisciplinary Conference on Research on Work and Working Life (Work2017), 16.8.-18.8.2017 Turku
 • Yijälä, Anu: Economics of Migration ryhmän 3 puheenjohtaja, The Migration Conference, Athens 23.-26.8.2017

Mediassa

Posterit

Polkuja työhön -uutiskirjeet