Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

2018

 • Kaarakainen, Meri-Tuulia; Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kivinen, Antero (2018) Seeking adequate competencies for the future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students. Nordic Journal of Science and Technology Studies (NJSTS) 6 (1): 4-20. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/njsts/article/view/2520
 • Kivinen, Osmo & Piiroinen, Tero (2018) The evolution of Homo Discens: natural selection and human learning. Journal for the Theory of Social Behaviour 2018;1-17. https://doi.org/10.1111/jtsb.12157
 • Nokelainen, Petri; Asplund, Rita; Juujärvi, Soile ja Kovalainen, Anne (2018): Pääkirjoitus: Muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20 (1), 4-8.

2017

 • Bask, M., T. Ristikari, A. Hautakoski & M. Gissler (2017): Psychiatric diagnoses as grounds for disability pension among former child welfare clients. Longitudinal and Life Course Studies, Volume 8, Issue 4, Pp 365 – 381.
 • Haapakorva, P., T. Ristikari & M. Gissler (2017): The impact of parental employment trajectories on children’s early adult education and employment trajectories in the Finnish Birth Cohort 1987. Longitudinal and Life Course Studies, Volume 8, Issue 4, Pp 341 – 364.
 • Horppu R, Martimo KP, MacEachen E, Lallukka T, Viikari-Juntura E. (2017): Application of the Theoretical Domains Framework and the Behaviour Change Wheel to Understand Physicians' Behaviors and Behavior Change in Using Temporary Work Modifications for Return to Work: A Qualitative Study. J Occup Rehabil. 2017
 • Kaarakainen, Meri-Tuulia & Saikkonen, Loretta (2017): Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot. Kasvatus 48 (1): 35-49.
 • Kivinen, Osmo & Hedman, Juha (2017) Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat. Politiikka 59 (4): 250-263.
 • Leinonen T, Viikari-Juntura E, Husgafvel-Pursiainen K, Virta LJ, Laaksonen M, Autti-Rämö I, Solovieva S. (2017): Labour Market Segregation and Gender Differences in Sickness Absence: Trends in 2005-2013 in Finland. Ann Work Expo Health. 2017 Dec 29. https://doi.org/10.1093/annweh/wxx107
 • Saikkonen, Loretta & Kaarakainen, Meri-Tuulia (2017): Opettajat tiedonhakijoina - peruskoulun ja lukion opettajien informaatiolukutaito. Kielikukko 37 (2): 8-13.
 • Thomsen, Jens-Peter; Bertilsson, Emil; Dalberg, Tobias; Hedman, Juha; Helland, Håvard (2017) Higher Education Participation in the Nordic Countries 1985–2010—A Comparative Perspective. European Sociological Review 33 (1): 98-111. https://doi.org/10.1093/esr/jcw051
 • Viikari-Juntura E, Virta LJ, Kausto J, Autti-Rämö I, Martimo KP, Laaksonen M, Leinonen T, Husgafvel-Pursiainen K, Burdorf A, Solovieva S. Legislative change enabling use of early part-time sick leave enhanced return to work and work participation in Finland. Scand J Work Environ Health. 2017 Sep 1;43(5):447-456. https://doi.org/10.5271/sjweh.3664
 • Viikari-Juntura E, Virta LJ, Leinonen T, Husgafvel-Pursiainen K, Autti-Rämö I & Solovieva S. Kuntoutus- ja osittaisten työkyvyttömyysetuuksien käyttö lisääntyy - miten työssäolo? Duodecim 2017;133(18):1655-63.

2016

 • Frilander H, Lallukka T, Viikari-Juntura E, Heliövaara M, Solovieva S. (2016): Health Problems during Compulsory Military Service Predict Disability Retirement: A Register-Based Study on Secular Trends during 40 Years of Follow-Up. PLoS One. 2016 Aug 17;11(8).
 • Horppu R, Martimo KP, Viikari-Juntura E, Lallukka T, MacEachen E. (2016): Occupational Physicians' Reasoning about Recommending Early Return to Work with Work Modifications. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7).
 • Kivinen, Osmo; Hedman, Juha & Nurmi, Jouni (2016) Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184.
 • Kivinen, Osmo & Hedman, Juha (2016) Kommentin kommentti. Janus 24 (3): 291-292.
 • Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero & Saikkonen, Loretta (2016) Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390.
 • Viikari-Juntura, E (2016): "Työhön paluuta voidaan edistää työtä muokkaamalla", Suomen Lääkärilehti 2016;71:1519-24.
 • Young AE, Viikari-Juntura E, Boot CR, Chan C, Gimeno Ruiz de Porras D, Linton SJ (2016): Hopkinton Conference Working Group on Workplace Disability Prevention. Workplace Outcomes in Work-Disability Prevention Research: A Review with Recommendations for Future Research. J Occup Rehabil. 2016 Dec;26(4):434-447.

Raportit ja selvitykset

2018

 • Kauhanen, Antti (2018): "The Effects of an Education-Leave Program on Educational Attainment and Labor-Market Outcomes", ETLA Working Papers No. 56.
 • Kauhanen, Antti (2018): "Yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan vastuu työuranaikaisessa kouluttautumisessa". ETLA Muistio No 67.
 • Yijälä, Anu & Luoma, Tiina (2018): ”En halua istua veronmaksajan harteilla, haluan olla veronmaksaja itse” - Haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksia 2018:2.

2017

2016

 • Asplund, Rita & Vanhala, Pekka (2016): "Neet-nuorten tulkinnassa korjattavaa", ETLA Muistio No 52.
 • Frilander, Heikki (2016): "Lifestyle and health-related factors in relation to musculoskeletal and mental disability - a life course approach" (doctoral thesis), Occupational Health, Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Helsinki and Finnish Institute of Occupational Health. Unigrafia Oy, Helsinki.
 • Kauhanen, Antti (2016): "The Future of Work: Challenges for Men and Women", ETLA Brief No 50.
 • Virtanen, Hanna (2016): "Essays on post-compulsory education attainment in Finland", ETLA Sarja A, Nro 49. [pdf]

Policy Briefit

Alustukset ja esitelmät

2018

2017

 • Kauhanen, Antti: Aikuiskoulutustuen vaikuttavuuden arviointi, Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.12.2017.
 • Solheim, Erling: The economic integration of immigrants in Finland – the SHIFT project. 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 16.-18.12.2017, Lontoo.
 • Viikari-Juntura, Eira. Sairauspoissaolojen kehitys viime vuosina. Työterveyshuollon neuvottelukunnan kehittämis- ja seurantajaoston kokous STM:ssä 12.12.2017.
 • Kauhanen, Antti: The Effects of an Education-Leave Program on Educational Attainment and Labor-Market Outcomes, Työelämän tutkimuspäivät 2.11.2017.
 • Viikari-Juntura, Eira. Työhön paluu pitkittyneeltä sairauslomalta - kehitysnäkymiä 2010-luvulta. TEM-STN -seminaari 24.10.2017
 • Viikari-Juntura, Eira. Osatyökykyisten työhön paluu ja keinot sen parantamiseksi. Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokous Kelassa 29.9.2017.
 • Kauhanen, Antti: Aikuiskoulutustuen vaikuttavuuden arviointi, Koulutusrahasto 26.9.2017.
 • Kauhanen, Antti: Työn murros - riittääkö dynamiikka?, Sitra: Kestävän talouspolitiikan kurssi 11, 13.9.2017.
 • Yijälä, Anu: Skilled immigant employees - Untapped potential in the Finnish labor markets? Diak, International Graduates to Work Life! KICK-OFF FOR THE STUDY YEAR 2017–2018, 5.9.2017.
 • Solheim, Erling: The economic integration of immigrants in urban and rural Finnish municipalities. STN seminaarisarja maahanmuutosta, seminaari II: Maahanmuuttajien työllistymisen esteet ja mahdollisuudet, 31.8.2017.
 • Yijälä, Anu: Economic adaptation of English speaking skilled Iraqi asylum seekers in Finland. The Migration Conference, Athens 23.-26.8.2017.
 • Kauhanen, Antti: Aikuiskoulutustuen arviointi, Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen koordinaatioryhmän tutkimusseminaari / STN Work & Health ohjelmat 16.8.2017.
 • Kauhanen, Antti: The Future of Work: New Division of Labor, Manufacturing Performance Days 2017, 31.5.2017.
 • Nyman, Maria: Koulutetuttujen turvapaikanhakijoiden elämä turvapaikkapäätöstä odottaessa. Esitys Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarissa 24.5.2017.
 • Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kaarakainen, Meri-Tuulia: Digitalisaation reunamilla. Esitys Sosiologipäivillä 23.-24.3.2017.
 • Nyman, Maria: Koulutettujen turvapaikanhakijoiden työllistymisodotukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan keskustelutilaisuus "Mitä tiedämme maahanmuutosta" 2.3.2017.
 • Viikari-Juntura, Eira: Sairauspoissaolojen kehitys vuosina 2005 – 14. Pyydetty esitys Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokouksessa Kelassa 15.2.2017.
 • Kauhanen, Antti: Mikä polarisoi työmarkkinoita ja minne joutuvat työntekijät?, esitys Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa 14.2.2017 (kohdassa 32:40).
 • Ristikari, Tiina: NEET-nuoret: riskitekijät, työllistymistä edistävät toimenpiteet ja myöhempi hyvinvointi. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten (NEET) määrän ja syrjäytymisen ehkäiseminen - tutkijoiden ja virkamiesten keskustelutilaisuus 7.2.2017, OKM.
 • Viikari-Juntura, Eira: Konsortiohankkeen esittely Valtioneuvoston kanslian asettaman Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän (Pj Prof Juha Saari) kokouksessa 26.1.2017.

2016

 • Kivinen, Osmo: ”Miten tasa-arvo toteutuu koulutuksessa?” Esitys Opetushallituksen järjestämässä Koulutuksen tasa-arvo ja saavutettavuus – Koulutustoimikuntien ennakointi- ja päätösseminaarissa 15.12.2016.
 • Kivinen, Osmo: “Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo ja osaaminen”, Eduskunnan sivistysvaliokunta, 28.10.2016.
 • Viikari-Juntura, Eira: Mitä käytössämme olevat sairauspoissaolo-tilastot näyttävät – ja mitä ne eivät näytä? Esitys Työterveyslaitoksen kesäpäivillä 15.6.2016.
 • Asplund, Rita: "A Nordic perspective on labour market and disability", Expert Conference on Employment and Disability - How do we make it work? /järjestäjä: Council on Nordic Cooperation on Disability, Nordic Centre of Welfare and THL, 19.5.2016.
 • Asplund, Rita: "Työvoimarakenteen muutokset Suomessa", TALK-PÄIVÄ / järjestäjä: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, 7.4.2016.

Lausunnot

2018

 • Hanna Virtanen ja Krista Riukula: VM:n työpaja Tulevaisuuden työmarkkinat ja sosiaaliturva 7.3.2018.
 • Antti Kauhanen: STM pyöreän pöydän keskustelu: Työ- ja tasa-arvostrategia 7.3.2018.

2017

 • Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030, Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 7.3.2017 (Antti Kauhanen, Hanna Virtanen, Etla)

2016

 • NEET-nuoret, nuorten putoaminen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, alustus Opetusministerin pyöreän pöydän keskusteluun, 19.9.2016 (Hanna Virtanen, Etla)
 • EU-2020 strategia, kansallinen uudistusohjelma, kevät 2016, Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 24.5.2016 (Rita Asplund, Etla)
 • Nuorten koulutukseen sijoittumisen ohjaaminen vikavalintojen välttämiseksi, Tulevaisuusvaliokunta, 4.5.2016 (Hanna Virtanen, Etla)

Konferenssityöryhmät, ohjausryhmät

2017

 • Yijälä, Anu: Economics of Migration ryhmän 3 puheenjohtaja, The Migration Conference, Athens 23.-26.8.2017
 • Yijälä, Anu: Steam convenor:n (Chair) rooli ryhmässä Migration, Work and Entrepreneurship, The 3rd International Interdisciplinary Conference on Research on Work and Working Life (Work2017), 16.8.-18.8.2017 Turku

Mediassa

2018

2017

 • Kauhanen, Antti: Tulevaisuuden työmarkkinat ja koulutus, Helsingin Sanomat 22.12.2017.
 • Kivinen, Osmo & Hedman, Juha: Suomen korkeakoulutus on yhä korkeaa kansainvälistä tasoa. Tieto&trendit 20.12.2017
 • Meri-Tuulia Kaarakaisen haastattelu juttuun "Nuoret eivät vieroksu töitä tai hallitse kaikkea teknologiaa – Kumosimme kuusi myyttiä nuorista ja työelämästä", HS 12.11.2017.
 • Kauhanen, Antti: Nordean irtisanomiset ja teknologinen murros pankkialalla, Radio Suomen keskipäivä 26.10.2017.
 • Kauhanen, Antti: Teknologinen kehitys ja työmarkkinat, YLE 5.10.2017.
 • Kauhanen, Antti: Ammattirakenteen muutos ja aikuiskoulutus, Taloustaito 23.5.2017.
 • Hanna Virtasen haastattelu EtlaTalksissa 4.5.2017: Mitä peruskoulun jälkeen?
 • Kivinen, Osmo & Kaarakainen, Meri-Tuulia: "Opettajilla ohjelmointitaidot heikosti hallussa", Turun Sanomat 6.4.2017
 • Helsinki Times 10.2.2017: Dreaming of a new life while living in limbo
 • Kivinen, Osmo & Hedman, Juha: Ylioppilastutkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuudet laskussa. Turun yliopiston blogi 7.2.2017
 • Viikari-Juntura E. Lisää näyttöä osasairauspäivärahan vaikuttavuudesta. Erikoislääkäri 2017;27 (3):100-102.

2016

Posterit

Polkuja työhön -uutiskirjeet

Vaikuttavuuskertomukset