Ihmiset

Asplund

Rita Asplund

Konsortion johtaja

Rita Asplund on tutkimusneuvonantaja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu hankkeen koordinoinnin lisäksi tutkimuskysymysten analysointi. Rita Asplund on jäänyt eläkkeelle 31.1.2020. Hankkeeseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä Antti Kauhaseen (ks. osahanke 2).

Vanhala

Pekka Vanhala

Tutkimussihteeri

+358 9 6099 0232
pekka.vanhala@etla.fi

Pekka Vanhala on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimussihteeri. Hankkeessa hän käsittelee aineistoja ja hoitaa yleisiä asioita.

Osahanke 1

Kivinen

Osmo Kivinen

Osahankkeen johtaja

+358 50 404 8808
osmo.kivinen@utu.fi

Osmo Kivinen on Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen johtaja. Hankkeessa Kivisen alaa ovat koulutus- ja osaamisvertailut.

Ahola

Sakari Ahola

Erikoistutkija

+358 2 333 5877
sakari.ahola@utu.fi

Sakari Ahola on erikoistutkija Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa. Hankkeessa Ahola tutkii nuorten koulutusta ja koulutuksen ja työelämän välisiä transitioita.

Hedman

Juha Hedman

Tutkija

+358 50 307 4004
juha.hedman@utu.fi

Juha Hedmanin erityisalaa ovat koulutuksen taloudelliset ja tilastolliset vertailut. Hankkeessa Hedman laatii koulutus- ja osaamisvertailuja.

Kaarakainen

Meri-Tuulia Kaarakainen

Tutkijakoulutettava

+358 40 163 6689
meri-tuulia.kaarakainen@utu.fi

Meri-Tuulia Kaarakainen työskentelee Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RoSA-laboratoriossa. Hankkeessa Kaarakainen kehittää nuorille suunnattua ICT-taitotestiä.

Polkuja Työhön

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija

+358 50 354 7193
susaka@utu.fi

 Suvi-Sadetta Kaarakainen tutkii hankkeessa nuorten digitaitoja.

Ristikari

Tiina Ristikari

Tutkija

+358 29 524 6720
tiina.ristikari@thl.fi

Tiina Ristikari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija. Hänen alaansa ovat rekisteriperusteiset pitkittäistutkimukset aikuisuuden hyvinvointia ennustavista tekijöistä.

Polkuja Työhön

Antti Maunu

Tutkijatohtori

+358 40 832 5057
anosma@utu.fi

 Antti Maunu tutkii, mitä valmiuksia ja resursseja ammatillinen koulutus tarjoaa nuorille opiskeluun ja oppilaitokseen, työelämään ja laajemmin omaan paikallisyhteisöön kiinnittymiseksi.

Osahanke 2

Kauhanen

Antti Kauhanen

Osahankkeen johtaja

+358 50 569 7627
antti.kauhanen@etla.fi

Antti Kauhanen on tutkimusjohtaja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hän tutkii hankkeessa aikuiskoulutuksen vaikuttavuutta.

Virtanen

Hanna Virtanen

Tutkija

+358 44 589 0448
hanna.virtanen@etla.fi

Hanna Virtanen on tutkija Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hankkeessa hän tutkii koulutusvalintoja.

Yijäjä

Anu Yijälä

Projektipäällikkö

+358 40 334 4772
anu.yijala@hel.fi

Anu Yijälä toimii Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä tutkijana. Yijälän tehtäviä ovat hankkeen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston analyysi, tulosten raportointi ja tiimin yhteistyön koordinointi.

Solheim

Erling Solheim

Tutkija

+47 481 54 666
erling.solheim@hel.fi

Sosiologi Erling Solheimin tehtäviin hankkeessa kuuluu kvantitatiivisen aineiston analyysi ja tulosten raportointi.

Polkuja Työhön

Tiina Luoma

Tutkija

+358 50 372 0964
tiina.m.luoma@hel.fi

Tiina Luoma on tutkijana Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä. Hankkeessa hänen tehtäviinsä kuuluvat kvalitatiivisen aineiston koodaaminen ja analyysi sekä tulosten raportointi.

Krista2

Krista Riukula

Tutkija

+358 9 6099 0281
krista.riukula@etla.fi

Krista Riukula toimii tutkijana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hankkeessa hän osallistuu koulutusvalintojen tutkimiseen.

Osahanke 3

Viikari-Juntura

Eira Viikari-Juntura

Osahankkeen johtaja

+358 40 736 9259
eira.viikari-juntura@ttl.fi

Eira Viikari-Juntura on tutkimusprofessori Työterveyslaitoksessa. Hankkeessa hänen tehtävänään on arvioida työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia työhön osallistumiseen.

Polkuja Työhön

Lauri Virta

Tutkija

+358 206 342858
lauri.virta@kela.fi

Lauri Virta on Kelan tutkimuksen johtava tutkijalääkäri. Virran tehtävä hankkeessa on Kelan etuuksiin liittyvä rekisteritutkimus.

Solovieva

Svetlana Solovieva

Tutkija

svetlana.solovieva@ttl.fi

Svetlana Solovieva on vanhempi tutkija Työterveyslaitoksessa. Solovievan tehtäviä hankkeessa ovat tutkimusasetelmien ja analyysien suunnittelu ja toteutus.

Laaksonen

Mikko Laaksonen

Tutkija

+358 294 112156
mikko.laaksonen@etk.fi
@mikko_laaksonen

Mikko Laaksonen on Eläketurvakeskuksen erikoistutkija. Hankkeessa Laaksonen tekee rekisteritutkimusta työkyvyttömyyteen liittyen.

leinonen-taina_1

Taina Leinonen

Tutkija

+358 50 327 1723
taina.leinonen@ttl.fi

Taina Leinonen on erikoistutkija Työterveyslaitoksessa. Hankkeessa Leinonen tekee rekisteritutkimusta työkyvyttömyyteen ja työhön osallistumiseen liittyen.

Juvonen-Posti

Pirjo Juvonen-Posti

Vanhempi asiantuntija

+358 43 824 3568
pirjo.juvonen-posti@ttl.fi
@JuvonenPosti

Pirjo Juvonen-Posti on Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija. Hankkeessa Juvonen-Posti toimii ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijana.

Ragnar Frisch Centrestä:

Raaum

Oddbjørn Raaum

Vanhempi tutkija

+47 916 47 781
oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Oddbjørn Raaum on Norjan Ragnar Frisch Centre for Economic Researchin vanhempi tutkija.

Bratsberg

Bernt Bratsberg

Ulkoinen partneri

+47 922 13 803
bernt.bratsberg@frisch.uio.no

Bernt Bratsberg on Norjan Ragnar Frisch Centre for Economic Researchin vanhempi akatemiatutkija ja taloustieteen dosentti Oslon yliopistossa.