Ihmiset

Asplund

Rita Asplund

Konsortion johtaja

+358 9 6099 0208
rita.asplund@etla.fi

Rita Asplund on tutkimusneuvonantaja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu hankkeen koordinoinnin lisäksi tutkimuskysymysten analysointi.

Vanhala

Pekka Vanhala

Tutkimussihteeri

+358 9 6099 0232
pekka.vanhala@etla.fi

Pekka Vanhala on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimussihteeri. Hankkeessa hän käsittelee aineistoja ja hoitaa yleisiä asioita.

Osahanke 1

Kivinen

Osmo Kivinen

Osahankkeen johtaja

+358 50 404 8808
osmo.kivinen@utu.fi

Osmo Kivinen on Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen johtaja. Hankkeessa Kivisen alaa ovat koulutus- ja osaamisvertailut.

Ahola

Sakari Ahola

Erikoistutkija

+358 2 333 5877
sakari.ahola@utu.fi

Sakari Ahola on erikoistutkija Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa. Hankkeessa Ahola tutkii nuorten koulutusta ja koulutuksen ja työelämän välisiä transitioita.

Hedman

Juha Hedman

Tutkija

+358 50 307 4004
juha.hedman@utu.fi

Juha Hedmanin erityisalaa ovat koulutuksen taloudelliset ja tilastolliset vertailut. Hankkeessa Hedman laatii koulutus- ja osaamisvertailuja.

Kaarakainen

Meri-Tuulia Kaarakainen

Tutkijakoulutettava

+358 40 163 6689
meri-tuulia.kaarakainen@utu.fi

Meri-Tuulia Kaarakainen työskentelee Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RoSA-laboratoriossa. Hankkeessa Kaarakainen kehittää nuorille suunnattua ICT-taitotestiä.

Polkuja Työhön

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija

+358 50 354 7193
susaka@utu.fi

 Suvi-Sadetta Kaarakainen tutkii hankkeessa nuorten digitaitoja.

Ristikari

Tiina Ristikari

Tutkija

+358 29 524 6720
tiina.ristikari@thl.fi

Tiina Ristikari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija. Hänen alaansa ovat rekisteriperusteiset pitkittäistutkimukset aikuisuuden hyvinvointia ennustavista tekijöistä.

Polkuja Työhön

Antti Maunu

Tutkijatohtori

+358 40 832 5057
anosma@utu.fi

 Antti Maunu tutkii, mitä valmiuksia ja resursseja ammatillinen koulutus tarjoaa nuorille opiskeluun ja oppilaitokseen, työelämään ja laajemmin omaan paikallisyhteisöön kiinnittymiseksi.

Osahanke 2

Kauhanen

Antti Kauhanen

Osahankkeen johtaja

+358 50 569 7627
antti.kauhanen@etla.fi

Antti Kauhanen on tutkimusjohtaja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hän tutkii hankkeessa aikuiskoulutuksen vaikuttavuutta.

Virtanen

Hanna Virtanen

Tutkija

+358 44 589 0448
hanna.virtanen@etla.fi

Hanna Virtanen on tutkija Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hankkeessa hän tutkii koulutusvalintoja.

Yijäjä

Anu Yijälä

Projektipäällikkö

+358 40 334 4772
anu.yijala@hel.fi

Anu Yijälä toimii Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä tutkijana. Yijälän tehtäviä ovat hankkeen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston analyysi, tulosten raportointi ja tiimin yhteistyön koordinointi.

Solheim

Erling Solheim

Tutkija

+47 481 54 666
erling.solheim@hel.fi

Sosiologi Erling Solheimin tehtäviin hankkeessa kuuluu kvantitatiivisen aineiston analyysi ja tulosten raportointi.

Polkuja Työhön

Tiina Luoma

Tutkija

+358 50 372 0964
tiina.m.luoma@hel.fi

Tiina Luoma on tutkijana Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä. Hankkeessa hänen tehtäviinsä kuuluvat kvalitatiivisen aineiston koodaaminen ja analyysi sekä tulosten raportointi.

Krista2

Krista Riukula

Tutkija

+358 9 6099 0281
krista.riukula@etla.fi

Krista Riukula toimii tutkijana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Hankkeessa hän osallistuu koulutusvalintojen tutkimiseen.

Osahanke 3

Viikari-Juntura

Eira Viikari-Juntura

Osahankkeen johtaja

+358 40 736 9259
eira.viikari-juntura@ttl.fi

Eira Viikari-Juntura on tutkimusprofessori Työterveyslaitoksessa. Hankkeessa hänen tehtävänään on arvioida työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia työhön osallistumiseen.

Polkuja Työhön

Lauri Virta

Tutkija

+358 206 342858
lauri.virta@kela.fi

Lauri Virta on Kelan tutkimuksen johtava tutkijalääkäri. Virran tehtävä hankkeessa on Kelan etuuksiin liittyvä rekisteritutkimus.

Solovieva

Svetlana Solovieva

Tutkija

svetlana.solovieva@ttl.fi

Svetlana Solovieva on vanhempi tutkija Työterveyslaitoksessa. Solovievan tehtäviä hankkeessa ovat tutkimusasetelmien ja analyysien suunnittelu ja toteutus.

Laaksonen

Mikko Laaksonen

Tutkija

+358 294 112156
mikko.laaksonen@etk.fi
@mikko_laaksonen

Mikko Laaksonen on Eläketurvakeskuksen erikoistutkija. Hankkeessa Laaksonen tekee rekisteritutkimusta työkyvyttömyyteen liittyen.

leinonen-taina_1

Taina Leinonen

Tutkija

+358 50 327 1723
taina.leinonen@ttl.fi

Taina Leinonen on erikoistutkija Työterveyslaitoksessa. Hankkeessa Leinonen tekee rekisteritutkimusta työkyvyttömyyteen ja työhön osallistumiseen liittyen.

Juvonen-Posti

Pirjo Juvonen-Posti

Vanhempi asiantuntija

+358 43 824 3568
pirjo.juvonen-posti@ttl.fi
@JuvonenPosti

Pirjo Juvonen-Posti on Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija. Hankkeessa Juvonen-Posti toimii ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijana.

Ragnar Frisch Centrestä:

Raaum

Oddbjørn Raaum

Vanhempi tutkija

+47 916 47 781
oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Oddbjørn Raaum on Norjan Ragnar Frisch Centre for Economic Researchin vanhempi tutkija.

Bratsberg

Bernt Bratsberg

Ulkoinen partneri

+47 922 13 803
bernt.bratsberg@frisch.uio.no

Bernt Bratsberg on Norjan Ragnar Frisch Centre for Economic Researchin vanhempi akatemiatutkija ja taloustieteen dosentti Oslon yliopistossa.