Blogi

Digitaalisen kyvykkyyden epätasainen jakautuminen eriarvoistaa nuorten mahdollisuudet informaatioyhteiskunnassa

6.11.2019

Digitalisaation luomien mahdollisuuksien ja digitaalisen eriarvoisuuden toisiinsa kietoutuminen edellyttää muutosta koulujen käytäntöjä ohjaaviin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin.

Lue lisää

Structural changes in the workforce should be taken into account when analysing trends in work disability

30.8.2019

Decision makers should not rely only on raw statistics on work disability during fluctuating economic circumstances.

Lue lisää

Ammattirakenne muuttuu, miten käy osaamisen?

26.8.2019

Ammattirakenne muuttuu ja se vaikuttaa ihmisten osaamisvaatimuksiin työelämässä. Työtä kohti -julkaisu tiivistää Polkuja työhön -hankkeen keskeisimmät tulokset ja tarjoaa arvokasta tietopohjaa eri sidosryhmille ja hallitusohjelman toimeenpanon tueksi.

Lue lisää

Talous & Yhteiskunta -lehti: Korkeakoulutus ja sen jälkeiset urapolut ovat Suomessa vahvasti sukupuolittuneita

6.6.2019

Oppilaitosten olisi hyvä muuttaa menettelytapojaan siten, että kumpaakin sukupuolta kohdeltaisiin niiden edellytyksiä parhaiten vastaavalla tavalla.

Lue lisää

Talous & Yhteiskunta -lehti: Aikuiskoulutustuen ja työeläkekuntoutuksen työllisyysvaikutukset jäävät vaatimattomaksi

3.6.2019

Vaikuttavuusarviot kertovat kiireellisestä tarpeesta kehittää sekä aikuiskoulutustukea että työeläkekuntoutusta.

Lue lisää

Polkuja työhön -hankkeen Hanna Virtanen on voittanut parhaan posterin palkinnon SOLE:ssa

15.5.2019

Polkuja työhön -hankkeen tutkija Hanna Virtanen Etlasta on voittanut parhaan posterin palkinnon 24. kerran järjestetyssä arvostetussa SOLE-konferenssissa.

Lue lisää

Nuorten vaikuttajien hallitusohjelmaterveiset: yhdenvertaisuutta ja yksilölliset tarpeet huomioivaa tukea

2.5.2019

Joukko tutkijoita ja nuoria vaikuttajia kokoontui Työtä päin! -tapahtumaan pohtimaan, miten koulutus ja työelämä voitaisiin sovittaa yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää

Vaaliterveisiä: “Kouluissa luotetaan ehkä liikaa siihen, että digitaidot karttuvat muun oppimisen ohessa”

10.4.2019

Tutkija Meri-Tuulia Kaarakainen kertoo, millä keinoilla tasa-arvoinen osaaminen taataan kaikille.

Lue lisää

Vaaliterveisiä: ”Aikuiskoulutustuki helpottaisi työn murroksesta selviämistä, jos se kohdentuisi paremmin”

25.3.2019

Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen antaa eväitä vaalikevääseen ja tuleviin hallitusneuvotteluihin.

Lue lisää

Maahanmuuttajat haluavat töihin – annetaan siihen mahdollisuus

30.1.2019

Miten Suomeen tulevat ja täällä asuvat maahanmuuttajat saadaan aiempaa tehokkaammin mukaan työelämään tai ryhtymään yrittäjiksi?

Lue lisää

Työllisyyden kasvu on polarisoitunut, vai onko se?

16.1.2019

Työllisyyskasvun polarisoitumisessa näyttää olevan suuria eroja eri Euroopan maiden välillä.

Lue lisää

Turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden irakilaisten oppimiskokemuksia Suomessa ja Suomesta

27.11.2018

Kirjoituksessa tarkastellaan, millaisia oppimiskokemuksia korkeasti koulutetuilla turvapaikanhakijoilla on ollut suomalaisesta kulttuurista, suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja sosiaalisista suhteista suomalaisten kanssa.

Lue lisää

Työn murroksesta selviää osaamistaan kehittämällä

12.11.2018

Kun vanha työtehtävä lakkaa olemasta, miten soveltaa aikaisempaa osaamista täysin uudessa työtehtävässä?

Lue lisää

Taitojen yhteensopimattomuus – ajankohtainen mutta moniulotteinen ilmiö: osa III

25.10.2018

Blogisarjan viimeisessä osassa käydään läpi muut taitojen yhteensopimattomuuden muodot.

Lue lisää

Taitojen yhteensopimattomuus – ajankohtainen mutta moniulotteinen ilmiö: osa II

5.7.2018

Mitä empiirinen kirjallisuus kertoo taitojen yhteensopimattomuudesta?

Lue lisää

Taitojen yhteensopimattomuus – ajankohtainen mutta moniulotteinen ilmiö: osa I

19.4.2018

Päättäjien kiinnostus aiheeseen on vähäistä ja kohdistuu vähiten tutkittuihin osa-alueisiin.

Lue lisää

Pitenevätkö työurat korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistamalla?

26.3.2018

Opiskelijavalinnoilla voidaan vaikuttaa vain rajallisesti sijoittumisviiveisiin ja opintojen etenemiseen.

Lue lisää

Pitkäaikaistyöttömät nuoret osa IV: Toimenpiteet ja niiden implementointi

22.3.2018

Aktiivitoimenpiteiden implementointiin kiinnitetään useimmiten liian vähän huomiota.

Lue lisää

Koulutuksen määrä vs. laatu

2.3.2018

Koulutuksen määrän mittaamisen lisäksi on yhä tärkeämpää pystyä mittaamaan myös sen laatua.

Lue lisää

Pitkäaikaistyöttömät nuoret osa III: Pitkäaikaistyöttömyydellä on kauaskantoiset seuraukset

21.2.2018

Nuorten työttömyyden mahdollisimman aikainen katkaiseminen ja työttömyyden toistumisen estäminen ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa.

Lue lisää

Pitkäaikaistyöttömät nuoret osa II: Miksi nuorista tulee pitkäaikaistyöttömiä?

31.1.2018

Heikko koulutustausta on vahvimmin yhteydessä nuoren riskiin kokea pitkittyvää työttömyyttä

Lue lisää

Pitkäaikaistyöttömät nuoret: osa I

22.1.2018

Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden eri mittarit kertovat eri tarinan

Lue lisää

Teknologia valtaa niin koulutuksen kuin oppimisen laajemminkin

8.12.2017

Opiskelijoilla, vanhemmilla, opettajilla ja koulutuksen järjestäjillä on yhä enemmän vaihtoehtoja mistä valita. Mutta mikä on missäkin tilanteessa paras vaihtoehto?

Lue lisää

Millainen nuorten työmarkkinatulokkaiden digitaalinen osaaminen todella on?

20.11.2017

Vaikka nuorista puhutaan toisinaan digilaitteiden parissa varttuneina digitaitureina, ajatus pitää paikkansa vain joidenkin nuorten kohdalla.

Lue lisää

Kognitiivisilla taidoilla on selkeä vaikutus työelämässä menestymiseen

14.11.2017

Tuore tutkimus osoittaa, että kognitiiviset taidot eivät ole pelkästään yhteydessä työelämässä menestymiseen, vaan että niillä on varsin huomattava vaikutus sekä työllistymiseen ja työllisenä pysymiseen että palkkatasoon ja sen kehittymiseen.

Lue lisää

Lukukausimaksuista liian monta mielipidettä

2.11.2017

Yliopistojen lukukausimaksujen vaikutuksista uusia tutkimustuloksia: haittavaikutuksia ei juuri löytynyt.

Lue lisää

OECD:n 4 teesiä Suomen koulutusjärjestelmästä

12.10.2017

OECD:n tuoreen koulutusjulkaisun Suomea koskevat huomiot herättävät ajatuksia ja pohdintaa.

Lue lisää

Minimipalkkojen korotukset vievät heikosti koulutettujen työpaikat?

14.9.2017

Johtaako minimipalkkojen korotus automaation lisääntymiseen?

Lue lisää

Verkko-opetus ei riitä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa

1.8.2017

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä annettiin vuosi sitten uudet toteutusmallit, joissa opetus on aiempaa monimuotoisempaa. Tässä kolme huomiota opiskelijoiden tarpeista heidän kouluttajiltaan.

Lue lisää

Peruskoulun varassa olevien synkkä todellisuus

31.5.2017

Pelkän peruskoulun varaan jääneille pitäisi kohdistaa monipuolisia uudelleen- ja jatkokoulutuksen ja niiden rahoittamisen vaihtoehtoja.

Lue lisää

Teollisuusrobottien vaikutuksista uutta tietoa

22.5.2017

Työllisyydellä ja palkoissa mitattuna teollisuusrobottien kasvavaan käyttöön Yhdysvalloissa on liittynyt enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia.

Lue lisää

Kaatuuko aktivointi työttömien vastuulle?

11.5.2017

Olisiko työvoimapalvelujen henkilöresursointiin puuttuminen tuloksellisempi tapa parantaa työnhaun onnistumisen edellytyksiä kuin työttömien oman aktiviteetin lisääminen pakkoraportoinnin avulla?

Lue lisää

Vaikuttaako pelotetekijä työttömien käyttäytymiseen?

21.4.2017

Tieto lähestyvästä aktivointitoimenpiteestä näyttää vaikuttavan merkittävästi työttömien käyttäytymiseen. Työttömien nuorten kohdalla tilanne on kuitenkin usein erilainen.

Lue lisää

Hyvin suunnitellulla opinto-ohjauksella voidaan vähentää koulutuksen keskeyttämistä

10.4.2017

Koulun keskeyttäneiden määrän vähentäminen ei vaadi kalliita ratkaisuja – hyvin suunniteltu opinto-ohjaus on tästä mainio esimerkki

Lue lisää

Tiedämme liian vähän maahanmuuttajien terveydestä

4.4.2017

Terveyden vaikutuksesta maahanmuuttajien työllistymiseen ja työssä pysymiseen sekä heidän terveytensä kehityksestä työssä ollessa tiedetään toistaiseksi vain vähän. Tutkija Erling Solheim esittelee neljä kiinnostavaa löydöstä aiheesta.

Lue lisää

We need to focus on the health of immigrants

4.4.2017

When trying to understand the economic integration of immigrants, we also need to consider their health. So far there is little knowledge on this aspect of the integration process.

Lue lisää

Haaveissa töitä vastaanottorahan sijaan

15.3.2017

Työstä saatu palkka olisi turvapaikanhakijoille mieluisampaa kuin veronmaksajien kustantama vastaanottoraha, selviää tuoreesta haastattelututkimuksesta.

Lue lisää

Avoimien työpaikkojen ja työttömien kohtaamattomuus heijastaa osaamisvajetta

9.3.2017

Tuoreen ruotsalaisen tutkimuksen mukaan työpaikkojen ja työttömien kohtaamattomuus on muuttumassa pysyväksi ilmiöksi.

Lue lisää

Kolme havaintoa maahanmuuttajista ja toimeentulotuesta

2.3.2017

Millainen on maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten toimeentulotuen tarve? Tutkija Anu Yijälä nostaa esille kolme huomiota tuoreesta tutkimuksestaan.

Lue lisää

NEET-nuoret puhuttavat

6.2.2017

Ns. NEET-nuorista (NEET = Not in Employment, Education or Training) on viime aikoina käyty varsin vilkasta keskustelua. Monia tärkeitä näkökulmia on kuitenkin jäänyt julkisessa keskustelussa liian vähälle huomiolle tai kokonaan sivuun.

Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset saattavat lisätä peruskoulun varaan jäävien nuorten määrää

13.1.2017

Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennetaan varsin lyhyellä aikavälillä erittäin rajuja menoleikkauksia. Tutkija Hanna Virtanen pelkää, että leikkaukset vaarantavat hallituksen tavoitteen vähentää koulupudokkaiden määrää.

Lue lisää

Epäedullisia koulutus- ja työelämäpolkuja kannattaa ehkäistä viimeistään peruskouluiässä

9.1.2017

Vanhempien alhainen koulutustaso ja vaikeudet työmarkkinoilla 1990-luvun alun laman vuosina yhdistyvät voimakkaasti vuonna 1987 syntyneiden nuorten epäedullisiin polkuihin.

Lue lisää

Minkälaista osaamista tarvitset tulevaisuudessa?

29.9.2016

Monien palkansaajien osaaminen on sidoksissa tiettyyn ammattiin. Ammattirakenteeet ovat kuitenkin voimakkaan muutoksen kourissa.

Lue lisää

Mitä tutkimme ja kaksi muuta kysymystä hankkeestamme

29.9.2016

Mitä tutkimme? Mitä emme vielä tiedä? Mihin tutkimus pyrkii vaikuttamaan?

Lue lisää