Polkuja Työhön

Tietoja hankkeesta

Kuinka pitää kiinni osaamisesta ajassa, jossa ammattirakenteet ovat jatkuvassa myllerryksessä? Muutoksella on merkittäviä osaamiseen liittyviä seurauksia. Toistaiseksi ne ovat kuitenkin huonosti ymmärrettyjä.

Lue lisää

Polkuja Työhön
Polkuja Työhön

Blogi

Pitkäaikaistyöttömät nuoret osa IV: Toimenpiteet ja niiden implementointi

22.3.2018

Aktiivitoimenpiteiden implementointiin kiinnitetään useimmiten liian vähän huomiota.

Lue lisää

Koulutuksen määrä vs. laatu

2.3.2018

Koulutuksen määrän mittaamisen lisäksi on yhä tärkeämpää pystyä mittaamaan myös sen laatua.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Yhteistyössä

ETLA
fi_bla
RUSE

Eläketurvakeskus, Helsingin kaupungin tietokeskus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus,
Kansaneläkelaitos, Ragnar Frisch Centre for Economic Research
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.